Biografie

Edita Randová patří k předním českým mezzosopranistkám. Na počátku své umělecké dráhy absolvovala soukromé hlasové školení u Milady Musilové. V současné době pravidelně spolupracuje s Martou Boháčovou. Soukromě vystudovala též hru na klavír. Kritika oceňuje především rozsah (od altu až po dramatický mezzosoprán) a barvu hlasu, spojenou s širokými výrazovými prostředky, podpořenou dokonalou pěveckou technikou.

Pěveckou kariéru zahájila v Hudebním divadle v Karlíně a ve Státní opeře v Praze. V letech 1992 a 1993 absolvovala mezinárodní mistrovské pěvecké kurzy pod vedením Evy Randové.

V současné době se věnuje převážně koncertní činnosti. V roce 2000 absolvovala velké koncertní turné po České republice pod názvem „České jaro s Editou Randovou“. Zpívala v předních koncertních sálech doma i v zahraničí (Rakousko, Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko, Velká Británie, Austrálie, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, Německo, Mexiko, USA, Kanada a Čína). V roce 2003 byla vyslána MZV k propagaci české hudby do Austrálie.

V roce 2009 obdržela Evropskou cenu Gustava Mahlera za mimořádný přínos v oblasti hudby a v témže roce debutovala jako Maddalena v opeře Rigoletto v Mexiku.

Účastní se řady mezinárodních festivalů, spolupracuje s českými a zahraničními symfonickými a komorními tělesy např. SOČR, FOK, Komorní filharmonie Pardubice, Filharmonie Hradec Králové, Karlovarský symfonický orchestr, Camerata Polifonica Siciliana, London City Chamber Orchestra, Orchestra of Stowe Opera, Lincolnwood Chamber Orchestra....., pod taktovkou významných českých a mezinárodních dirigentů. Pravidelně nahrává pro Český rozhlas písňové cykly. Nahrávky Edity Randové byly vysílány rozhlasovými stanicemi v Itálii, Austrálii, Francii a Argentině.

Edita Randová má vedle operního i bohatý koncertní repertoár, zahrnující oratoria, kantáty, mše, písňové cykly či jednotlivé písně od starých mistrů až po soudobou tvorbu našich i předních světových skladatelů. Řada soudobých skladatelů věnovala své skladby Editě Randové.

Edita Randová je tváří italské kosmetiky Global Force.

Web:Patrik Zákostelský